Tips & Herstellingen

 

 

 

- Camper & campingsgids

- Versnellingsbak Transit Ford

- motorhome's Reglement

- Europees Rijbewijs

- Winterbanden Verplicht


 

Koppeling

 

 

- Hooggebergte bij het dalen steeds op motor remmen. Bij voorkeur in éérste versnelling en af en toe één korte remstoot om het toerental onder controle te houden. Hou rekening met het gewicht van de CAMPER, neem steeds onder aan de berg of col een rustpauze om de motor, remmen en de koppeling te laten afkoelen. Heb tijdens onze reis door de Pyreneeën remblokken moeten laten vervangen (verbrand) en in de afdaling van de Peyresourde heeft de koppeling het begeven en de reis was voortijdig voorbij.

 

defecte koppeling na démontage.
Motor: kant koppeling
Versnellingsbak
vooras welke werd gedemonteerd en chassis werd ondersteund om de versnellingsbak te kunnen wegnemen


Tip van Peter vande Putte

De koppeling is vooral gevoelig als je achteruit bergop rijd. Je kan bijna niet anders dan met een slippende koppeling rijden, anders val je stil. Bij het oprijden van stabilisatieblokken of hellende parkeerplaatsen steeds trachten er vooruit op te rijden.
Het is inderdaad het gewicht van zo’n grote motorhome dat ons parten speelt.
Ik wou dit even kwijt als tip. Zo helpen motorhomers elkaar nu eenmaal.

Mijn nicknaam op de campersite is peter-v-p.

 

Top
home

 


 

camper en campinggidsen

 Dit zijn aanraders om overnachtingen te vinden.
klikt op afbeeldingen


 

Hier bevinden zich de verschillende stekkers die gebruikt worden.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_%C3%A9lectrique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:J_plug.jpg)

 

Top
home

 


 

Versnellingsbak

 

 


Versnellingsbak van een FORD TRANSIT 2000 handgeschakelde 20 MT75 020 componente 2000 / 2003 met achterwiel aandrijving. Hier het resultaat van een defekte 5de versnelling, waarvan er twee tandwielen beschadigd waren en twee rollementen moesten vervangen worden plus een naaldlager uit het tandwiel dat zich op de bovenste as bevond.
Het tandwiel dat zich op de bovenste as bevindt is te zwak om in 5de versnelling te klimmen en veel te trekken dus alleen geschikt om op AUTOSTRADE te rijden en zeker met een zwaar gewicht zoals een M.H.

Om dit te voorkomen moet voor een beklimming of trekken van een aanhangwagen de 4de versnelling gebruikt worden.

 

 

Bij versnellingsbakken bedoeld voor achterwielaandrijving is de 4de versnelling de robuustste van al, omdat de 4de in 95% van de gevallen een "prise-directe" is.
D.w.z. dat de ingaande as of prise as van de bak in dat geval rechtstreeks gekoppeld wordt met de uitgaande as, zonder dat er tandwielen aan te pas komen die onderhevig zijn aan krachten ten gevolge van het motorkoppel.

Verder is het logisch dat de krachten die uitgeoefend worden op de tanden en op de zitting van de tandwielen op de as en die op den duur ontoelaatbare speling veroorzaken, voor een gegeven motorkoppel het grootste zijn bij de kleinste tandwielen,
want:
koppel = kracht (groot) x krachtarm (klein)

Het komt er dus op neer dat een versnellingsbak naargelang het te verwerken koppel voldoende groot moet uitgevoerd zijn, wat in de praktijk wegens te weinig plaats of wegens te duur niet altijd het geval blijkt te zijn

Deze info komt van forum Campersite van : johan petrus

 

Na het demonteren van de versnellingsbak werd hij naar TRANSMISSIES STORME gebracht voor volledig nazicht en herstelling.

 

Top
home

 


 

Motorhomes Reglementering

 

 

 

De motorhome lijkt een kameleon. Hij verandert niet van kleur maar wel van naam al naar gelang de wet die op hem van toepassing is. De verkeerswetgeving spreekt van een kampeerauto, voor de fiscus is het een vrachtwagen en voor het rijbewijs bestaat hij niet, daar telt alleen de maximum toegelaten massa ( MTM ), het maximum gewicht van de auto + de lading.

1. Een wagen voor personenvervoer

Volgens het Technisch Reglement is een kampeerauto een motorvoertuig met ten minste vier wielen, dat ontworpen en gebouwd is voor het vervoer van passagiers. Het heeft ten hoogste acht zitplaatsen, die van de chauffeur niet meegerekend. Daarenboven moet de constructie woonaccommodatie bevatten die ten minste bestaat uit:

Die uitrusting moet vast aan het koetswerk zijn bevestigd, is dit niet het geval dan is de wagen een lichte vrachtauto of een minibus. Van belang is hier dat de wetgever duidelijk stelt dat een kampeerauto een personenvoertuig is. De technische eisen voor het vrachtvervoer, de dode hoekspiegel en de tachograaf bijvoorbeeld, zijn op hem niet van toepassing. Het besluit maakt ook geen onderscheid tussen kampeerauto's met een MTM tot 3500 kg en die met een MTM van meer dan 3500 kg.

2. Bijkomende eisen

Naast de bovenvermelde kenmerken voorziet de wetgeving nog een aantal technische vereisten waaraan praktisch alle bestaande modellen voldoen: Bij de kampeerauto's in dienst gesteld na 1 april 2003 moet elke zitplaats die men tijdens het rijden gebruikt (die in de lengterichting uitgezonderd), uitgerust zijn met goedgekeurde zitplaatsen en met veiligheidsgordels.

3. Verzekering

Net zoals voor gewone personenauto's is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, gebaseerd op het motorvermogen uitgedrukt in kilowatt. Het bonus-malusstelsel is van toepassing. Bij omniumverzekeringen gaat men voor het berekenen van de premie meestal uit van aankoopprijs van de motorhome.

4. Verkeersbelasting

Daar waar de verkeerswetgeving de zwerfauto's beschouwt als voertuigen voor het vervoer van personen maakt de fiscus er gewoon vrachtauto's van.
Lichte vrachtauto's, daar horen de motorhomes tot 3500 kg bij, betalen € 19,32 per schijf van 500 kg + 10% gemeentelijke opcentiemen, dat betekent voor een kampeerauto van 3500 kg: € 135,24 + 10%.
Het tarief van de zware vrachtwagens, en dus ook voor de motorhomes van meer dan 3500 kg is heel wat goedkoper, zeker voor de niet al te zware exemplaren. Een wagen tussen 3501 kg en 3999 kg betaalt maar € 59,97 + 10% opcentiemen. Het verschil wordt wel kleiner naarmate het gewicht toeneemt. Bij een MTM tussen 4000 en 4999 kg bedraagt de verkeersbelasting al € 74,96 + 10%.

5. Vrijstelling voor occasioneel gebruik

Eigenaars van lichte en zware vrachtwagens en dus ook van motorhomes, die hoogstens 30 dagen per jaar op de openbare weg komen, kunnen vrijstelling van het betalen van de verkeersbelasting aanvragen.
Ze moeten die vrijstelling aanvragen bij de ontvanger van de Directe Belastingen die bevoegd is voor hun woonplaats. Wanneer de vrijstelling wordt toegestaan krijgt men een soort rittenkaart waarop men elke keer dat de wagen in het verkeer komt de datum moet noteren.
Net als de verkeersbelasting begint de vrijstelling in de maand waarin het voertuig werd ingeschreven. Hou er wel rekening mee dat ook openbare parkeerplaatsen en zelfs klantenparkings deel uitmaken van de openbare weg.

6. Keuring

Een motorhome moet naar de technische keuring:

7. Parkeren

Motorhomes mogen overal parkeren waar het niet door het verkeersreglement of door plaatselijke verordeningen verboden is. Zij mogen geen gebruik maken van de parkeerplaatsen voorbehouden aan personenauto's of autobussen.
Speciale parkeerplaatsen voor kampeerauto's worden aangeduid met het verkeersbord E9h.

8. Laadvermogen

Bij het bepalen van het laadvermogen van kampeervoertuigen hanteert men een aantal begrippen:

Dit alles vindt men terug in de formule:
Laadvermogen (Massa van de additionele belasting) = MTM - {Tarra + (75 x A)} waarbij A staat voor het aantal zitplaatsen.
De additionele massa kan ook de optionele uitrusting bevatten zoals fietsendragers, zonneluifels, airco enz.

9. Eerste keuring van een kampeerauto

Om na te gaan of een kampeerauto niet overladen is hanteren de keuringstations een praktische formule. In die formule staat L voor de totale lengte van de kampeerauto. MTM - {Tarra + (75 x A)} ? 10 x (A + L).
Het laadvermogen moet dus groter of minstens gelijk zijn aan tien maal het aantal zitplaatsen + de lengte van het voertuig.
Hierbij wordt de massa per passagier op 100 kg (70 kg + 30kg bagage) en de massa van een kind jonger dan 13 jaar op 70 kg (40 kg + 30 kg bagage) berekend.

 

Top
home

 


 

Het Europees Rijbewijs

 

 

Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Bovendien moet dat rijbewijs geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Sedert 1 oktober 1998 zijn ook in België, net als in de andere landen van de Europese Unie de Europese normen inzake rijbewijs van toepassing.

Wie na 1 oktober 1998 een nieuw rijbewijs aanvraagt ontvangt een roze drieluik naar Europees model. De modellen afgeleverd vòòr 1 oktober 1998 blijven geldig. Wie dit uitdrukkelijk vraagt kan wel zijn oud rijbewijs inwisselen voor een nieuw model.

Categorieën en subcategorieën

Hier worden alleen de categorieën vermeld die van belang zijn voor de bestuurders van een kampeerauto of van een motorvoertuig met aanhangwagen of caravan.

Hierna duikt vaak het letterwoord MTM op. MTM staat voor maximaal toegelaten massa, dat is het totaal gewicht van de auto of de aanhanger + het gewicht dat het voertuig mag laden.

B :

a) auto’s met ten hoogste 8 zitplaatsen, de plaats van de chauffeur niet meegerekend en met een MTM van ten hoogste 3500 kg, met of zonder een aanhangwagen met een MTM van ten hoogste 750 kg;

b) auto’s zoals vermeld onder a) met een aanhangwagen waarvan de MTM niet groter is dan het eigen gewicht (zonder lading dus) van het trekkend voertuig op voorwaarde de MTM van de sleep niet hoger is dan 3500kg. Indien aan deze beide voorwaarden niet is voldaan is een rijbewijs BE nodig.

BE :

Samenstellen bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen en die niet behoren tot de categorie B.

C1 :

auto’s die niet tot de categorie D (autobussen) behoren met een MTM tussen 3500 en 7500 kg (+ eventueel aanhanger met een MTM van maximum 750 kg)

C1E :

Samenstellen waarvan de trekker behoort tot de categorie C1 en een aanhanger met een MTM van meer dan 750 kg voor zover dat:

- de MTM van het geheel lager is dan 12000 kg

- de MTM van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkend voertuig niet overschrijdt.

Als één van deze voorwaarden niet is vervuld behoort het voertuig tot de categorie CE.

C :

auto’s die niet tot de categorie D behoren met een MTM groter dan 3500 kg (+ aanhanger met een MTM tot 750 kg)

CE :

Samenstellen waarvan de trekker behoort tot de categorie C met een aanhanger met een MTM van meer dan 750 kg.

Overgangsmaatregelen

Om de overgang naar het Europees rijbewijs niet al te pijnlijk te maken voorzag de wetgever een aantal overgangsmaatregelen:

1. Rijbewijzen afgeleverd vòòr 1 januari 1989:

Rijbewijs B:

geldig voor de categorieën A3, B en BE

Rijbewijs C:

geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1, C1E, C en CE

2. Rijbewijzen afgeleverd tussen 1 januari 1989 en 1 oktober 1998:

Rijbewijs B:

geldig voor de categorieën A3, B,

Rijbewijs BE:

geldig voor de categorieën A3, B, en BE

Rijbewijs C:

geldig voor de categorieën A3, B, C1 en C

Rijbewijs CE:

geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1 en C1E, C en CE

3. Rijbewijzen afgeleverd na 1 oktober 1998:

Rijbewijs B:

geldig voor de categorieën A3 en B

Rijbewijs BE:

geldig voor de categorieën A3, B en BE

Rijbewijs C1:

geldig voor de categorieën A3, B en C1

Rijbewijs C1E:

geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1 en C1E

Rijbewijs C:

geldig voor de categorieën A3, B, C1 en C

Rijbewijs CE:

geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1, C1E, C en CE.

Geldigheidsduur van de Rijbewijzen

De rijbewijzen B en BE blijven onbeperkt geldig.

De rijbewijzen C, C1, CE, C1E blijven slechts vijf jaar geldig (3 jaar indien men ouder is dan 50 jaar). Zij kunnen hernieuwd worden na een medisch onderzoek. De dokter kan ook een kortere termijn voorschrijven. Er is geen nieuw theoretisch of praktisch examen vereist.

Geneeskundig onderzoek

Vanaf 1 oktober 1998 krijgt men alleen een rijbewijs op voorwaarde dat men niet lijdt aan bepaalde kwalen of geen lichaamsgebreken vertoont die opgesomd zijn in de bijlagen van het verkeersreglement.

Voor de categorieën B en BE is geen medisch onderzoek vereist, tenzij voor enkele speciale categorieën zoals taxichauffeurs, ambulanciers enz. De anderen moeten een verklaring ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij, voor zover zij weten, geen lichaamsgebreken of aandoeningen hebben zoals opgesomd in het besluit.

De kandidaten voor de rijbewijzen C1, C, C1E, CE moeten wel een medisch onderzoek ondergaan. Dit onderzoek kan gedaan worden door een geneesheer van:

- de sociaal-medische rijksdienst,

- de erkende Arbeidsgeneeskundige dienst,

- het "Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi", "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", of het "Institut Bruxellois francophone pour la formation professionnelle",

- de medische dienst van het leger,

- een psycho-medisch-sociaal centrum.

Rijden met een aanhangwagen

Het lijkt nuttig dieper in te gaan op de vraag welk rijbewijs nodig is als men een caravan of een aanhangwagen achter de auto hangt.

Algemene regel:

Een rijbewijs geldig voor de categorieën B, C of D laat ook toe een aanhangwagen te trekken met een MTM van ten hoogste 750 kg.

Specifiek voor rijbewijs B:

Wie enkel een rijbewijs B bezit mag wel een sleep besturen die bestaat uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhanger van meer dan 750 kg op voorwaarde dat:

1. de MTM van de aanhanger niet hoger is dan de massa van de lege trekauto. Met andere woorden het gewicht van de aanhanger + zijn laadvermogen mag niet hoger zijn dan het gewicht van de lege trekauto.

2. de totale MTM van de sleep (MTM van het trekkend voertuig + MTM van de aanhangwagen) mag niet hoger zijn dan 3500 kg.

Indien aan deze beide voorwaarden niet is voldaan is een rijbewijs BE nodig.

Rijbewijs BE:

Een rijbewijs BE krijg je pas na het afleggen van een speciaal praktijkexamen.

Dat examen bestaat uit een test in het examencentrum zelf en een proef op de openbare weg.

Men moet het examen afleggen met een voertuig van de categorie B en een aanhanger die niet tot de categorie B behoort met MTM van 1000 kg of meer en het geheel moet ten minste 9 m lang zijn.

De proef in het examencentrum zelf bestaat uit de vier basismanoeuvres:

- achteruitrijden in rechte lijn

- achteruitrijdend een bocht nemen

- opstellen tegen een stoep

- achteruitrijden tot tegen een loskaai.

Uitzondering:

Voor wie nog een oud rijbewijs heeft zijn er geen problemen. De rijbewijzen afgeleverd vòòr 1 januari 1989 zijn gelijkgesteld met een rijbewijs BE.

Rijbewijs B of C ?

De MTM van het trekkend voertuig bepaalt welke rijbewijs,B of C, nodig is. De MTM van de aanhanger en het totaal gewicht van de combinatie trekkend voertuig en zijn aanhanger, zijn daarbij van geen belang.

 


 

 

 

 

Top
home